RvB

Jean-Paul Van Ussel Voorzitter
Jean-Paul Van Ussel

Guy Craybex Ondervoorzitter
Guy Craybex

Johan Druwé Secretaris
Johan Druwé

Marc Janssens Penningmeester
Marc Janssens

Paul Thys Bestuurder
Paul Thys

Cedric Vanleenhove Bestuurder
Cédric Vanleenhove