Nieuws

Beslissingen van de Raad van Bestuur VDT op 25/10/2017
Werden als onafhankelijke externe bestuurders door de Raad van Bestuur aanvaard: Cédric Vanleenhove en Fernand Van Huyneghem.
De heer Geert Cheyns nam ontslag als procureur bij de DCEB en werd vervangen door Patrick Verlooy die reeds als plaatsvervangend procureur
werd benoemd.

De Raad van Bestuur bedankt Geert voor zijn jarenlange inzet en medewerking als procureur en feliciteert de nieuwe procureur Patrick en de gecoöpteerde bestuurders Cédric en Fernand.

Nieuwe voorzitter VDT
Gewezen voorzitter Fernand Van Huyneghem die zetelde van 2008 tot 2016 werd opgevolgd door Jean-Paul Van Ussel, ere-notaris en oud voorzitter van de Belgische tennisfederatie en Tennis Vlaanderen.
Algemene Vergadering Vlaams Doping Tribunaal, Vilvoorde – 04/04/2017 – Verkiezing Raad van Bestuur
TIjdens de Algemene Vergadering noteerden wij het ontslag van bestuurders:
– Rudy Cleymans
– Koen Umans

en werd een nieuwe bestuurder verkozen:
– Marc Janssens / Vlaamse Tafeltennisliga

Proficiat voor de nieuwe bestuurder en zeer hartelijke dank aan het adres van onze bestuurder/penningmeester Rudy Cleymans en bestuurder/gewezen secretaris VDT Koen Umans voor hun jarenlange inzet en medewerking voor VDT.