Aansluiting

Elke sportfederatie die over rechtspersoonlijkheid beschikt en waarvan de internationale federatie bij dewelke ze aangesloten is, de Wereldantidopingcode heeft ondertekend, kan zich kandidaat stellen om aan te sluiten als werkend lid bij het Vlaams Doping Tribunaal.
Stuur schriftelijke aanvraag naar Vlaams Doping Tribunaal, t.a.v. de secretaris, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.

In bijlage stuurt de sportfederatie eveneens:
1) de actuele statuten die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad
2) de actuele samenstelling van de Raad van Bestuur zoals neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel
3) het intern tuchtreglement tegen dopingpraktijken dat conform de laatste geldende WADA-code moet zijn
4) de nominatieve lijst van de elitesporters

Lastgevingsovereenkomst
icon_pdf download