Wie is niet-elitesporter?

De sportverenigingen zijn verplicht om aan NADO Vlaanderen de identificatie- en contactgegevens mee te delen van elke elitesporter (dit zijn de zogenaamde topsporters of elitesporters) die bij hen aangesloten is. Nado Vlaanderen stelt, na overleg met de federaties, de elitesporter ter informatie op de hoogte van hun kwalificatie als elitesporter. Alle andere sporters zijn niet-elitesporters of breedtesporters. Hiermee duiden we alle sporters aan die hun sport niet professioneel of op topniveau beoefenen. Voor alle duidelijkheid: eliterenners zonder contract zijn niet-elitesporters.