Elitesporters/Geneesmiddelen en TTN

Enkel in medische noodgevallen kunnen elitesporters een retroactieve aanvraag (nadat ze het geneesmiddel al namen of toegediend kregen) indienen.

Elitesporters die behoren tot de geregistreerde doelgroep (RTP: registered testing pool) van hun internationale federatie of deelnemen aan wedstrijden die door hun internationale federatie als van internationaal niveau zijn aangeduid, vragen hun toestemming aan via hun internationale federatie.

Andere elitesporters richten hun aanvraag (via hun nationale federatie) tot de TTN-commissie van de Vlaamse overheid.

 Alle informatie over je aanvraag vind je via www.antidoping.vlaanderen.