DCEB

Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders

Voor het uitvoeren van haar taak heeft het Vlaams Dopingtribunaal in haar schoot een disciplinair orgaan opgericht, namelijk de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders (DCEB). Alle leden van deze commissie worden benoemd door de Raad van Bestuur van het VDT.

Deze Disciplinaire commissie zal in naam van de betrokken sportfederatie waarbij de betrokken sporter of begeleider is aangesloten, de sancties toepassen die voorzien zijn in het intern tuchtreglement van deze sportfederatie. De betrokken sportfederatie heeft hiervoor immers opdracht gegeven aan het VDT via een ondertekende lastgevingsovereenkomst.

Samenstelling Disciplinaire Commissie Elitesporters en Begeleiders Vlaams Doping Tribunaal

Zetel: Vlaams Dopingtribunaal vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

RECHTERS (benoemd voor 5 jaar/2014-2018)

EERSTE KAMER
VOORZITTER (Magistraat): Paul BUYLE Paul Buyle
BIJZITTER (Arts): Dr. Marc VERHEYEN Marc Verheyen
BIJZITTER (Jurist): Marc KIPS Marc Kips
TWEEDE KAMER
VOORZITTER (Magistraat): Bart Jan MEGANCK Bart Jan Meganck
BIJZITTER (Arts): Dr. Johan GHOOS Johan Ghoo
BIJZITTER (Jurist): Koenraad PODEVYN Koenraad Podevyn
PLAATSVERVANGENDE RECHTER
Dr. Pieter D’HOOGHE (Arts) Pieter D’Hooghe

PROCUREURS (benoemd voor 5 jaar/2014-2018)

PROCUREUR
Patrick VERLOOY Geert Cheyns

GRIFFIERS

GRIFFIER
Kim HEBBERECHT Kim Hebberecht