DCEB

Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders

Voor het uitvoeren van haar taak heeft het Vlaams Dopingtribunaal in haar schoot een disciplinair orgaan opgericht, namelijk de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders (DCEB). Alle leden van deze commissie worden benoemd door de Raad van Bestuur van het VDT.

Deze Disciplinaire commissie zal in naam van de betrokken sportfederatie waarbij de betrokken sporter of begeleider is aangesloten, de sancties toepassen die voorzien zijn in het intern tuchtreglement van deze sportfederatie. De betrokken sportfederatie heeft hiervoor immers opdracht gegeven aan het VDT via een ondertekende lastgevingsovereenkomst.

Samenstelling Disciplinaire Commissie Elitesporters en Begeleiders Vlaams Doping Tribunaal

Zetel: Vlaams Dopingtribunaal vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Leden DCEB (benoemd voor 5 jaar/2019-2024)

 

KAMER
VOORZITTER (Magistraat): Bart Jan MEGANCK Bart Jan Meganck
Plaatsvervangend VOORZITTER (Magistraat emeritus): Nico BIESMANS
BIJZITTER (Arts): Dr. Johan GHOOS Johan Ghoo
BIJZITTER (Arts): Dr. Marc VERHEYE Marc Verheyen
BIJZITTER (Jurist): Koenraad PODEVYN Koenraad Podevyn
BIJZITTER (Jurist): Marc KIPS Marc Kips

PROCUREURS

PROCUREUR
Patrick VERLOOY Geert Cheyns

GRIFFIERS

GRIFFIER
Kim HEBBERECHT Kim Hebberecht