Lastgevingsovereenkomst tussen VDT en de sportfederatie

De aangesloten sportfederaties hebben met het VDT een lastgevingsovereenkomst ondertekend, waarbij zij het VDT belasten met de organisatie van de disciplinaire procedure inzake dopingpraktijken die gepleegd werden door hun elitesporters en begeleiders en die dus onder hun verantwoordelijkheid vallen.  Deze sportfederaties moeten de dopingpraktijken van hun elitesporters en begeleiders bestraffen en geven dus opdracht aan het VDT via een lastgevingsovereenkomst om dit in hun plaats te doen.  Kort gezegd,  het VDT is dus de lasthebber van de sportfederatie.

Lastgevingsovereenkomst
icon_pdf download