Intern tuchtreglement van de sportfederatie

De aangesloten sportfederaties moeten zelf een intern tuchtreglement tegen dopingpraktijken opstellen, dat WADA conform moet zijn.
De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders zal de disciplinaire maatregelen opleggen zoals deze beschreven staan in het intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken van de sportfederatie waaronder de betrokken elitesporter en begeleider ressorteert.

Intern tuchtreglement
(Model tuchtreglement. De federaties moeten enkel hun naam en die van hun internationale federatie invullen waar gemarkeerd in geel.)
icon_pdf download